Mysteriet omkring Anna Colbjørnsdatters død

mysteriet omkring anna colbjørnsdatters død

Boka Kampene paa Hadeland og i Norderhov ble skrevet av Michael Johan Færden (1836 - 1912). Dette er en relativ liten bok på 50 sider som ble utgitt lokalt i Hønefoss. Det har ikke vært mulig å finne selve boken, men den ble gjengitt som serie i Ringerikes Blad i løpet av 1910. Her avsløres spennende detaljer omkring Anna Colbjørnsdatters død.

Les mer: Mysteriet omkring Anna Colbjørnsdatters død

Historisk oppdagelsesferd

Nå kan du gå på historisk oppdagelsesferd i Ringerike kommune. Vi har koblet en rekke historiske registre til kartet fra Statens kartverk.

Les mer: Historisk oppdagelsesferd

300 år siden "Svenskeslaget"

anna og lowen
Anna Colbjørnsdatter oppholdt Oberst Löwen (Foto: Frank Tverran)
I 2016 er det 300 år siden "Svenskeslaget" ved Norderhov gamle prestegård. I militær terminologi blir det betraktet mer som en trefning enn et slag. Men historien var dramatisk nok for de som sto midt oppi den.

Les mer: 300 år siden "Svenskeslaget"

Thomas Peter Funder gjenvalgt

Ringerike Historielag avholdt årsmøte på Ringerikes Museum, Norderhov den 17.3.2015. Thomas Peter Funder ble gjenvalgt som leder.

Ved årsskiftet hadde historielaget ca 176 medlemmer, herav 48 livsvarige medlemmer.

Ringerike Historielag

Ringerike Historielag (RH) er stiftet 14. desember 1953.

Laget har ca 176 medlemmer som arbeider for å øke interessen for lokalhistorie, kulturvern og for å ta vare på alt som kan fortelle om folks levevilkår gjennom tidene.

Vi ønsker blant annet å samle inn - og publisere - om målføre, muntlig tradisjon, stedsnavn, slektshistorie, musikk, fotografier, gjenstander og annet av historisk interesse.

Er dette noe for deg ? Ta kontakt med oss.

Ringerike Historielag
Pb 3008
3501 HØNEFOSS

Bankgironummer 2280 21 26070

Historiske hefter

collage 5 smaahefter
 

- Søndre torg
- Nordre torg
- Blybergshaugen
- Bakeriene i Hønefoss
- Pølsemakerier og kjøttforretninger i Hønefoss

Disse guidene er skrevet for å gi et historisk tilbakeblikk på de begivenheter som fant sted på Nordsida og rundt Nordre Torg i forbindelsen med grunnleggelsen av Hønefoss som by.
Videre å gi et innblikk i den utviklingen som har vært på Blybergshaugen og Nordsida fra slutten av 1800-tallet og fram til i dag.

Alle heftetene får du kjøpt hos Norli i KUBEN. Prisen er kr 50,- pr. hefte.

 

Ringerike Historielag Pb 3008 3501 HØNEFOSS Org nr 995 091 518

Copyright © 2014. Ringerike Historielag All Rights Reserved.