Brennevinets historie

brennevin

Møte om Randsfjordbanen

nakkerudTirsdag den 24.10. kl. 19.00. inviterer Ringerike Historielag og Venneforeningen til Ringerikes  Museum i samarbeid med TyriStranden Historielag til møte i den gamle "Møbelen" i Tyristrand sentrum.

Temaet er Randsfjordbanen. Det er 150 år siden den stod ferdig fra Drammen til Tyristrand. Det var i 1867, og i 1868 ble hele Randsfjordbanen fullført via Hønefoss og Hen over Eggemoen til Randsfjord stasjon i sørenden av Randsfjorden.

Les mer: Møte om Randsfjordbanen

Mysteriet omkring Anna Colbjørnsdatters død

mysteriet omkring anna colbjørnsdatters død

Boka Kampene paa Hadeland og i Norderhov ble skrevet av Michael Johan Færden (1836 - 1912). Dette er en relativ liten bok på 50 sider som ble utgitt lokalt i Hønefoss. Det har ikke vært mulig å finne selve boken, men den ble gjengitt som serie i Ringerikes Blad i løpet av 1910. Her avsløres spennende detaljer omkring Anna Colbjørnsdatters død.

Les mer: Mysteriet omkring Anna Colbjørnsdatters død

Historisk oppdagelsesferd

Nå kan du gå på historisk oppdagelsesferd i Ringerike kommune. Vi har koblet en rekke historiske registre til kartet fra Statens kartverk.

Les mer: Historisk oppdagelsesferd

300 år siden "Svenskeslaget"

anna og lowen
Anna Colbjørnsdatter oppholdt Oberst Löwen (Foto: Frank Tverran)
I 2016 er det 300 år siden "Svenskeslaget" ved Norderhov gamle prestegård. I militær terminologi blir det betraktet mer som en trefning enn et slag. Men historien var dramatisk nok for de som sto midt oppi den.

Les mer: 300 år siden "Svenskeslaget"

Historiske hefter

collage 5 smaahefter
 

- Søndre torg
- Nordre torg
- Blybergshaugen
- Bakeriene i Hønefoss
- Pølsemakerier og kjøttforretninger i Hønefoss

Disse guidene er skrevet for å gi et historisk tilbakeblikk på de begivenheter som fant sted på Nordsida og rundt Nordre Torg i forbindelsen med grunnleggelsen av Hønefoss som by.
Videre å gi et innblikk i den utviklingen som har vært på Blybergshaugen og Nordsida fra slutten av 1800-tallet og fram til i dag.

Alle heftetene får du kjøpt hos Norli i KUBEN. Prisen er kr 50,- pr. hefte.

 

Ringerike Historielag Pb 3008 3501 HØNEFOSS Org nr 995 091 518

Copyright © 2014. Ringerike Historielag All Rights Reserved.