Møteprogram

Programmet for 2017 (Det tas forbehold om endringer)

21.februar kl 19 Norpapp Industri.
Ringerike historielag ønsker å gjøre industrihistorien til Hønefoss
bedre kjent. Denne dagen blir det medlemsmøte med foredrag av
Erik Rosendal. Sted: Ringerikes Museum,  Norderhov.
21.mars kl 17.30 Årsmøte
21.mars etter årsmøtet
ca 19.00
Årsmøtet fortsetter som medlemsmøte med Gudmund Bakke som foredragsholder. Tema er "Steinssletta kulturlandskap".
24.april kl 18.30

Sted: Norderhov kirke

«Reformasjonen på Ringerike og musikk fra 1500-tallet»

Foredrag av Gudmund Bakke
Gabriele Bultmann, blokkfløyte, krumhorn, gemshorn, fidel, sang,
Corinna Stamm, orgel
Enkel kaffepause
Inngang 100.-
Arr: Norderhov og Ask menighet i samarbeid med Ringerike historielag

23.mai kl 19.00 Besøk i Haug kirke.
Fortsettelse av kirkestafetten som vi startet i 2015. Pastor emeritus Terje Bøe og Gudmund Bakke samarbeider om å fortelle om kirken og dens historie.
13.juni kl 18.00 Omvisning på Norsk samferdselshistorisk senter. Start kl. 18.
22.august kl 18.00 Vandretur på Vesterntangen.
Per Stubbraaten er turleder. Start ved Vesterntangen medisinske senter.
Fremmøte kl. 18.
2.september Ringeriksdagen. Ringerike Historielag deltar med stand.
24.oktober Markering av at Tyristrand stasjon er 150 år.
Fellesmøte med Venneforeningen Ringerikes Museum,  Norderhov.
Ringerike Historielag arrangerer. Nærmere informasjon kommer.
21.november kl 19.00 Brennevinets historie.
Fellesmøte med Ringerike Slektshistorielag. Torbjørn Paule forteller.
Sted: Ringerikes Museum,  Norderhov.
9.desember kl 13.00 Julemøte i Ringerikes Museum,  Norderhov. Ellen Marie Næss kommer og forteller oss om ”Vikinger og jul”.
Vi synger julesanger og spiser rømmegrøt!

 

 

Ringerike Historielag Pb 3008 3501 HØNEFOSS Org nr 995 091 518

Copyright © 2014. Ringerike Historielag All Rights Reserved.