Bygdearkiv i Hole

hole bygdearkiv
De fra Hole historielag som er sentrale i opparbeidelsen av Bygdearkivet, fra venstre: Sten Høyendahl, Randi M. Hoftun, Margit Harsson og Gudmund Bakke.
Foto: Privat
.

Endelig har det lyktes for Hole historielag å få etablert et bygdearkiv i kommunen. For et snaut år siden fikk historielaget tildelt et egnet rom på 41 kvadratmeter i Kulturskolens lokaler på Kjellerberget.

Historielaget har siden brukt tiden flittig til å organisere bygdearkivet. Meningen er at her skal alt samles av slikt som har historisk verdi, men som kommunen ikke er lovpålagt å ta vare på. Gamle dokumenter, brev, utklipp, bilder, filmer, bøker og annet av historisk verdi fra enkeltpersoner, foreninger, organisasjoner, firma og politiske partier kan samles i bygdearkivet.
 
Hole historielag har rukket å samle en hel del stoff som går greit inn i Bygdearkivet. Vi synes tiden er moden for å informere folk i Hole om det nye arkivet, hvor også Jørgen Moe-samlingen har fått sin plass. Informasjonen vil bli gitt lørdag formiddag 21. april kl 13.00 i Kjellerbergsenteret, som er bygget på Kjellerberget der Tronrud Engineering holdt til tidligere.
 
Bygdearkivet er på langt nær ferdig. Men Hole historielag mener tiden er inne for å presentere arkivet for bygdefolket, og gi den første informasjonen, selv om det fortsatt er en tid frem til faste ukentlige åpningstider.
 
Alle som er interessert i gammelt fra Hole er hjertelig velkommen til orienteringen på lørdag 21.4 kl 13.00. Orienteringen er gratis og åpen for alle.

Denne artikkelen er publisert 13.4.2018

Historiske hefter

collage 5 smaahefter 

- Søndre torg
- Nordre torg
- Blybergshaugen
- Bakeriene i Hønefoss
- Pølsemakerier og kjøttforretninger i Hønefoss

Disse guidene er skrevet for å gi et historisk tilbakeblikk på de begivenheter som fant sted på Nordsida og rundt Nordre Torg i forbindelsen med grunnleggelsen av Hønefoss som by.
Videre å gi et innblikk i den utviklingen som har vært på Blybergshaugen og Nordsida fra slutten av 1800-tallet og fram til i dag.

Alle heftetene får du kjøpt hos Norli i KUBEN. Prisen er kr 50,- pr. hefte.

 

grasrotannonse

Ringerike Historielag Pb 3008 3501 HØNEFOSS Org nr 995 091 518

Copyright © 2014. Ringerike Historielag All Rights Reserved.