Nytt temahefte: Kolonialbutikker i Hønefoss

rabba

Dette heftet er det sjette i Ringerike historielags temaserie. Tidligere utgivelser er Søndre Torg, Nordre Torg, Bakeriene i Hønefoss, Pølsemakere og Kjøttbutikker i Hønefoss og Blybergshaugen. Det 56 sider storeheftet tar i hovedsak for seg kolonialbutikkene i perioden fra 1950 til 1960.

kolonialbutikker webDette var en tid med svært mange små kolonialforretninger, så heftet kan ha mangler. Redaksjonskomiteen er styret i Ringerike historielag og tekstene er skrevet av Stein Huseby og Trond Hilton. Redaksjonen har valgt å sette strek da det ble slutt med å handle over disk.

Det var ikke uvanlig at butikkene lå nesten vegg i vegg, eller på hver sin side av den samme gata. Folk var trofaste mot butikken sin, og mange handlet også på bok. I boka ble det sirlig oppført hvilke varer som ble kjøpt, og når lønningen kom ble gjelden betalt. Det kunne ofte bli ventetid ved disken på lønningsdager når bøkene skulle summeres og betales. Det å handle på kreditt i kolonialbutikkene var nok en nødvendighet for mange fra den gangen arbeidet ved sagene i fossen og på gårdsbrukene var sesongbetont og vårknipa var hard å komme igjennom. Og denne tradisjonen holdt seg langt inn den mer inustrialiserte tiden.

Heftene selges hos Norli i KUBEN.

 

Historiske hefter

collage 5 smaahefter 

- Søndre torg
- Nordre torg
- Blybergshaugen
- Bakeriene i Hønefoss
- Pølsemakerier og kjøttforretninger i Hønefoss

Disse guidene er skrevet for å gi et historisk tilbakeblikk på de begivenheter som fant sted på Nordsida og rundt Nordre Torg i forbindelsen med grunnleggelsen av Hønefoss som by.
Videre å gi et innblikk i den utviklingen som har vært på Blybergshaugen og Nordsida fra slutten av 1800-tallet og fram til i dag.

Alle heftetene får du kjøpt hos Norli i KUBEN. Prisen er kr 50,- pr. hefte.

 

grasrotannonse

Ringerike Historielag Pb 3008 3501 HØNEFOSS Org nr 995 091 518

Copyright © 2014. Ringerike Historielag All Rights Reserved.