Nils Elsrud forteller om utvandringen fra vårt distrikt

utvandring fra ringerike

Utvandringen fra Norge til Amerika foregikk i perioden 1825-1920. Fram til 1836 var utvandringen moderat og til dels dominert av religiøse og politiske minoriteter. De store utvandringsbølgene startet i 1860-årene. Omtrent 800 000 nordmenn utvandret til Amerika. Motivet for masseutvandringen var svært sammensatt: Fattigdom, undertrykking, klassedeling, overbefolkning og næringsmessige reguleringer i Norge, foruten eventyrlyst og rykter om billig jordbruksland i Amerika

Hør historien om Helge Helgesen Øveren fra Lunder – som er den første kjente utvandreren fra vårt distrikt. Du får også historien om et par av dem som deltok i Borgerkrigen 1861-1865. Vi har 2 fra distriktet som ble drept i Indianeropprøret.

Nils Elsrud kommer også til å si litt om Nord Dakotas rikeste person i 1913 - som var fra vårt distrikt.

Ringerike Historielag tirsdag 19. februar kl 19.00 i Svenskestua på Ringerikes Museum.

Historiske hefter

collage 5 smaahefter 

- Søndre torg
- Nordre torg
- Blybergshaugen
- Bakeriene i Hønefoss
- Pølsemakerier og kjøttforretninger i Hønefoss

Disse guidene er skrevet for å gi et historisk tilbakeblikk på de begivenheter som fant sted på Nordsida og rundt Nordre Torg i forbindelsen med grunnleggelsen av Hønefoss som by.
Videre å gi et innblikk i den utviklingen som har vært på Blybergshaugen og Nordsida fra slutten av 1800-tallet og fram til i dag.

Alle heftetene får du kjøpt hos Norli i KUBEN. Prisen er kr 50,- pr. hefte.

 

grasrotannonse

Ringerike Historielag Pb 3008 3501 HØNEFOSS Org nr 995 091 518

Copyright © 2014. Ringerike Historielag All Rights Reserved.