Årsmøte i Ringerike historielag

vikingskip
Everhardus Koster (1817-1892): Viking ships on the river Thames

Ringerike Historielag avholder årsmøte tirsdag den 19.mars kl 18.00 i Svenskestua på Norderhov.

Sakspapirer er sendt alle medlemmene. Det er kun medlemmer som har tale- og stemmerett under årsmøtet. Umiddelbart etter at årsmøtesakene er ferdigbehandlet, det vil si ca kl 19.00, fortsetter vi med et foredrag av Ragnar Wergeland fra Hardraade Vikingskipsforening. Han forteller om byggingen av vikingskipet på Sundvollstranda i Hole.

Det blir kaffe og kaker. Alle er velkommen!

Historiske hefter

collage 5 smaahefter 

- Søndre torg
- Nordre torg
- Blybergshaugen
- Bakeriene i Hønefoss
- Pølsemakerier og kjøttforretninger i Hønefoss

Disse guidene er skrevet for å gi et historisk tilbakeblikk på de begivenheter som fant sted på Nordsida og rundt Nordre Torg i forbindelsen med grunnleggelsen av Hønefoss som by.
Videre å gi et innblikk i den utviklingen som har vært på Blybergshaugen og Nordsida fra slutten av 1800-tallet og fram til i dag.

Alle heftetene får du kjøpt hos Norli i KUBEN. Prisen er kr 50,- pr. hefte.

 

grasrotannonse

Ringerike Historielag Pb 3008 3501 HØNEFOSS Org nr 995 091 518

Copyright © 2014. Ringerike Historielag All Rights Reserved.