27. mars: Hvordan redde et vikingskip?

osebergskipet
Osebergskipet Wikimedia Commons Vikingskipmuseet, Oslo

Oseberggraven med skip og andre gravgaver er en av de rikeste og mest kjente vikingtidsgravene vi har og har status som selve symbolet på vikingtiden i Norge. Det har gått over 100 år siden utgravningen. Hva kan funnet fortelle oss om vikingtiden? Og hva har vært gjort og hva gjøres for å ta vare på kulturarven for generasjoner etter oss.

Fellesmøte mellom Ringerike og Hole historielag og Veien kulturminnepark.
Onsdag 27. mars kl 19.00 i Veien kulturminnepark. Kafeen er åpen fra kl 18.00

Historiske hefter

collage 5 smaahefter 

- Søndre torg
- Nordre torg
- Blybergshaugen
- Bakeriene i Hønefoss
- Pølsemakerier og kjøttforretninger i Hønefoss

Disse guidene er skrevet for å gi et historisk tilbakeblikk på de begivenheter som fant sted på Nordsida og rundt Nordre Torg i forbindelsen med grunnleggelsen av Hønefoss som by.
Videre å gi et innblikk i den utviklingen som har vært på Blybergshaugen og Nordsida fra slutten av 1800-tallet og fram til i dag.

Alle heftetene får du kjøpt hos Norli i KUBEN. Prisen er kr 50,- pr. hefte.

 

grasrotannonse

Ringerike Historielag Pb 3008 3501 HØNEFOSS Org nr 995 091 518

Copyright © 2014. Ringerike Historielag All Rights Reserved.