Thor Gotaas til Ringerike historielag

thor gotaas
Foto: Ole Magnus Kinapel


Medlemsmøte mandag 22.11.2021 kl 19.00 kan by på Thor Gotaas foredrag.

"PÅ LOFFEN"

Her forteller han om landstrykere og vagabonder langs norske landeveier, også om Anders Mehlum, den vandrende redaktør som gikk mye på Ringerike fra 1890-åra til andre verdenskrig.

Thor Gotaas er en norsk folklorist og forfatter og skriver kulturhistoriske bøker med folkloristisk vinkling.

Gotaas er særlig opptatt av outsiderne i samfunnet, og også de som beveger seg mer enn vanlig, enten det gjelder som levemåte eller på fritiden. Gotaas gransker det seriøse og det kuriøse i folkelig kultur, og kombinerer detaljstudier med lange linjer for søke ny historisk innsikt.

Som folkeminnegransker er han spesielt interessert i mentalitetshistorie og skiftende holdninger, enten det er historisk, geografisk eller sosialt. Forfatterskapet omhandler emner som idrettshistorie, særlig skihistorie, vagabonder og taterfolket.

Han er cand.philol. fra Universitetet i Oslo med hovedoppgaven Holdninger til tatere sett i historisk perspektiv i 1993.

Gotaas har holdt flere hundre foredrag og kåserier de siste ti årene i mange ulike sammenhenger. Han har også gitt stemme til elleve radioserier om sitt eget bokstoff, som blant annet har gått på Norgesglasset i NRK P1. Boka "Løping. En verdenshistorie" er foreløpig oversatt til svensk, engelsk, russisk, nederlandsk, italiensk, amharisk, tysk, japansk, arabisk og koreansk. Den er under oversettelse til finsk, tyrkisk og portugusisk.

Han jobber også deltid som lærer på Heltberg gymnas i Oslo.

Møt opp i Svenskestua på Norderhov mandag 22.11.2021 kl 19.00

Neste møte

Medlemsmøte Ringerike Historielag

Tirsdag 14. juni kl. 18:00:
Guidet tur på Ringerikes Nikkelverk

Send melding dersom du ønsker å samkjøre med noen.

Kjør til Nakkerud, og ta til høyre forbi Tyribo, og så første vei til høyre igjen etter innkjøringen til Tyribo. Merket Engene vei.

Kjør forbi Åsterud gård og frem til der veien deler seg, ta så til høyre (da er du inne på Erteliveien) og kjør frem til parkeringsplassen som ligger i bunnen av Raubakken.

Husk godt fottøy da det på deler av ruta er litt ulendt terreng.

 

Historiske hefter

collage 5 smaahefter 

- Søndre torg
- Nordre torg
- Blybergshaugen
- Bakeriene i Hønefoss
- Pølsemakerier og kjøttforretninger i Hønefoss

Disse guidene er skrevet for å gi et historisk tilbakeblikk på de begivenheter som fant sted på Nordsida og rundt Nordre Torg i forbindelsen med grunnleggelsen av Hønefoss som by.
Videre å gi et innblikk i den utviklingen som har vært på Blybergshaugen og Nordsida fra slutten av 1800-tallet og fram til i dag.

Alle heftetene får du kjøpt hos Norli i KUBEN. Prisen er kr 50,- pr. hefte.

 

grasrotannonse

Ringerike Historielag Pb 3008 3501 HØNEFOSS Org nr 995 091 518

Copyright © 2014. Ringerike Historielag All Rights Reserved.