Thor Gotaas til Ringerike historielag

thor gotaas
Foto: Ole Magnus Kinapel


Medlemsmøte mandag 22.11.2021 kl 19.00 kan by på Thor Gotaas foredrag.

"PÅ LOFFEN"

Her forteller han om landstrykere og vagabonder langs norske landeveier, også om Anders Mehlum, den vandrende redaktør som gikk mye på Ringerike fra 1890-åra til andre verdenskrig.

Les mer: Thor Gotaas til Ringerike historielag

Besøk i Veme kirke

veme kirke
Veme kirke Foto: Frank Tverran

Vi prøver å komme igang igjen og inviterer til medlemsmøte i Veme kirke tirsdag den 19. oktober kl 18.
Møtet arrangeres i samarbeid med Veme menighedsråd ved Harald Fagerås som vil fortelle om kirken og dens historie. Besøket i Veme kirke er led i den rundtur vi har hatt gående i et par år, der vi har besøkt kirker på Ringerike.
Med dette håper vi at historielaget nå kommet tilbake til normale tilstander med månedlige medlemsmøter.
Neste møte blir i november med Thor Gotaas. Du vil få informasjon om dette senere.

Vi tar ett skritt av gangen...

 senior med munnbind

Styret i Ringerike historielag håper vi ser slutten på en periode uten noen aktivitet i laget.

Styret i historielaget vedtok på møte 22. juni at det ikke vil bli innkrevd kontingent for 2021. Styret vil etter sommerferien arbeide med programmet for høsten, samt avklare når det skal holdes årsmøte.

Førstkommende medlemsmøte blir avholdt på Sundvollstranda torsdag 26. august kl. 18.00.

Tema for møtet er vikingskipet Harald Hardraade som er under bygging på Sundvollstranda. Ragnar Wergeland vil orientere. Det vil komme annonse i Ringerikes Blad. Vi ønsker medlemmene i historielaget hjertelig velkommen til omvisning på byggeplassen.

Styret arbeider videre med et medlemsmøte lagt til Veme kirke senere i høst.

Historiske hefter

collage 5 smaahefter 

- Søndre torg
- Nordre torg
- Blybergshaugen
- Bakeriene i Hønefoss
- Pølsemakerier og kjøttforretninger i Hønefoss

Disse guidene er skrevet for å gi et historisk tilbakeblikk på de begivenheter som fant sted på Nordsida og rundt Nordre Torg i forbindelsen med grunnleggelsen av Hønefoss som by.
Videre å gi et innblikk i den utviklingen som har vært på Blybergshaugen og Nordsida fra slutten av 1800-tallet og fram til i dag.

Alle heftetene får du kjøpt hos Norli i KUBEN. Prisen er kr 50,- pr. hefte.

 

grasrotannonse

Ringerike Historielag Pb 3008 3501 HØNEFOSS Org nr 995 091 518

Copyright © 2014. Ringerike Historielag All Rights Reserved.