Program 2023

Medlemsmøte

17. januar 2023 kl. 19.00
Sted: Svenskestua, Ringerikes Museum
Fellesmøte med Ringerike Slektshistorielag, Ringerike Historielag. Slektshistorielaget er arrangør
«Engebret Hesselberg» v/Sten Høyendahl

Medlemsmøte

21.februar 2023 kl. 19.00.
Sted: Svenskestua,Ringerikes museum
Tema: Bjørn Johnsen (tidligere fylkesfotograf) viser bilder fra
gamle Hønefoss

Årsmøte

21. mars 2023, kl 18:00
Sted: Svenskestua, Ringerikes Museum
Etter årsmøte holdes medlemsmøte
kl. 19:00
Tema: Ellen Marie Næss «Kvinner i vikingtid»

Medlemsmøte

Tirsdag 25.04.2023, kl. 19:00.
Sted: Svenskestua, Ringerikes Museum
Tema: Ole Jakob Løland forteller om Lidio Domingez

Medlemsmøte

Tirsdag 23.05.2023, kl. 19:00
Sted: Svenskestua, Ringerikes Museum
Tema: «Bankraneren fra Hønefoss»
v/ Øystein Hovlandsdal

Medlemsmøte

20. juni 2023, kl.18:00 (merk tidspunktet)
Tema: Tyristrand kirke

Medlemsmøte

 29. august 2023, kl.19:00
Sted: Veien Kulturminnepark
Tema: Per Vollestad «Illegale sanger i det okkuperte Norge»
Jubileumsmøte – Ringerike Historielag er 75 år i 2023

Tragedien 2. pinsedag 1860

drukningsulykke
Illustrasjonsfoto: Pixabay

Vi har i en tidligere artikkel beskrevet hvordan storflommen herjet med byen vår i mai/juni 1860. Nå vet vi hvem 16-åringen som druknet utenfor Glatved brygge var.

Les mer: Tragedien 2. pinsedag 1860

Anna på Vesterntangen - et tragisk offer

anna vesterntangen1
Småbruket på Vesterntangen. Foto: Jan M.C. Vilster, utlånt av Stein Vilster

Anna Vesterntangen, Anna på jordet og Anna Vestern var navn som ungene brukte på ei gammel kone som drev småbruk på Vesterntangen til langt oppå 1950-tallet. Hennes virkelige navn var Anna Martinsen.

Les mer: Anna på Vesterntangen - et tragisk offer

Neste møte

21.februar 2023 kl. 19.00.
Sted: Svenskestua,Ringerikes museum
Tema: Bjørn Johnsen (tidligere fylkesfotograf) viser bilder fra
gamle Hønefoss

Historiske hefter

collage 5 smaahefter 

- Søndre torg
- Nordre torg
- Blybergshaugen
- Bakeriene i Hønefoss
- Pølsemakerier og kjøttforretninger i Hønefoss

Disse guidene er skrevet for å gi et historisk tilbakeblikk på de begivenheter som fant sted på Nordsida og rundt Nordre Torg i forbindelsen med grunnleggelsen av Hønefoss som by.
Videre å gi et innblikk i den utviklingen som har vært på Blybergshaugen og Nordsida fra slutten av 1800-tallet og fram til i dag.

Alle heftetene får du kjøpt hos Norli i KUBEN. Prisen er kr 50,- pr. hefte.

 

grasrotannonse

Ringerike Historielag Pb 3008 3501 HØNEFOSS Org nr 995 091 518

Copyright © 2014. Ringerike Historielag All Rights Reserved.