Møte om Randsfjordbanen

nakkerudTirsdag den 24.10. kl. 19.00. inviterer Ringerike Historielag og Venneforeningen til Ringerikes  Museum i samarbeid med TyriStranden Historielag til møte i den gamle "Møbelen" i Tyristrand sentrum.

Temaet er Randsfjordbanen. Det er 150 år siden den stod ferdig fra Drammen til Tyristrand. Det var i 1867, og i 1868 ble hele Randsfjordbanen fullført via Hønefoss og Hen over Eggemoen til Randsfjord stasjon i sørenden av Randsfjorden.

Tyristranden Bygdesamling har sine lokaler i den gamle «Møbel’n i Tyristrand sentrum. Samlinga er bygget opp av TyriStranden Historielag. Her tar man vare på gamle minner fra bygda. Man møtes her den første tirsdagen hver måned. Da vises bl.a. filmer om gamle dager, som Raymond Sørstrøm lager.
             
Filmen forteller banens historie gjennom bilder og fortelling. Randsfjordbanen ble først og fremst bygget for å ta seg av tømmertransporten ned Drammensvassdraget. Banen bandt distriktene bedre sammen. Vi får høre om jernbanestasjonene i vårt område og livet rundt dem.

Med banen kom også en sterk oppsving i turisttrafikken. Ved Randsfjord stasjon kunne de reisende gå om bord i prektige dampbåter, som den gangen trafikkerte Randsfjorden. Banen skapte nye arbeidsplasser og en ny tid. Man kom nærmere sivilisasjonen.
              
På Tyrifjorden gikk også større dampbåter. En av dem fraktet kong Oscar 2. og keiser Wilhelm over Tyrifjorden til Kinnstangen 4. juli 1890. Det var nok en stor opplevelse for lokalbefolkningen å se de kongelige spasere opp til jernbanestasjonen.

Velkommen!

Ringerike Historielag Pb 3008 3501 HØNEFOSS Org nr 995 091 518

Copyright © 2014. Ringerike Historielag All Rights Reserved.