Neste møte

Medlemsmøte Ringerike Historielag

Tirsdag 14. juni kl. 18:00:
Guidet tur på Ringerikes Nikkelverk

Send melding dersom du ønsker å samkjøre med noen.

Kjør til Nakkerud, og ta til høyre forbi Tyribo, og så første vei til høyre igjen etter innkjøringen til Tyribo. Merket Engene vei.

Kjør forbi Åsterud gård og frem til der veien deler seg, ta så til høyre (da er du inne på Erteliveien) og kjør frem til parkeringsplassen som ligger i bunnen av Raubakken.

Husk godt fottøy da det på deler av ruta er litt ulendt terreng.

 

Historiske hefter

collage 5 smaahefter 

- Søndre torg
- Nordre torg
- Blybergshaugen
- Bakeriene i Hønefoss
- Pølsemakerier og kjøttforretninger i Hønefoss

Disse guidene er skrevet for å gi et historisk tilbakeblikk på de begivenheter som fant sted på Nordsida og rundt Nordre Torg i forbindelsen med grunnleggelsen av Hønefoss som by.
Videre å gi et innblikk i den utviklingen som har vært på Blybergshaugen og Nordsida fra slutten av 1800-tallet og fram til i dag.

Alle heftetene får du kjøpt hos Norli i KUBEN. Prisen er kr 50,- pr. hefte.

 

grasrotannonse

Ringerike Historielag Pb 3008 3501 HØNEFOSS Org nr 995 091 518

Copyright © 2014. Ringerike Historielag All Rights Reserved.