Julemøte om julehefter

julehefterJulemøtet er lørdag 8.desember, kl.13 i Ringerikes museum, Norderhov.
Tom Brenne forteller om norske julehefter som ikke er tegneserier. Brenne ga i 2009 ut boka Norske julehefter. De litterære juleheftene fra 1880 til i dag. Han har også selv en samling på cirka 5200 julehefter.
Julesang og rømmegrøt.
Velkommen

Historiske hefter

collage 5 smaahefter 

- Søndre torg
- Nordre torg
- Blybergshaugen
- Bakeriene i Hønefoss
- Pølsemakerier og kjøttforretninger i Hønefoss

Disse guidene er skrevet for å gi et historisk tilbakeblikk på de begivenheter som fant sted på Nordsida og rundt Nordre Torg i forbindelsen med grunnleggelsen av Hønefoss som by.
Videre å gi et innblikk i den utviklingen som har vært på Blybergshaugen og Nordsida fra slutten av 1800-tallet og fram til i dag.

Alle heftetene får du kjøpt hos Norli i KUBEN. Prisen er kr 50,- pr. hefte.

 

grasrotannonse

Ringerike Historielag Pb 3008 3501 HØNEFOSS Org nr 995 091 518

Copyright © 2014. Ringerike Historielag All Rights Reserved.