Program 2022

Julemøte
Lørdag 10. desember 2022 kl 13.00

 

Tidsrom 1600 - 1914
15.november 2022 kl 19.00
Ringerikes Museum Norderhov

Utstillingen TIDSROM 1600–1914 ved Norsk Folkemuseum åpnet i fjor sommer. Den rikholdige utstillingen vil stå i mange år framover og tar publikum med på en tidsreise gjennom trehundre år. Den handler om borgerskapet og embetsstanden, som i dette tidsrommet var den ledende eliten i landet, og den betydningen de hadde for å forme det moderne Norge.

Kari Telste, tidligere førstekonservator ved Norsk Folkemuseum, vil gi innblikk i arbeidet med å utforme utstillingen TIDSROM og fortelle mer om noen av de mange gjenstandene og interiørene som er utstilt, om menneskene som eide dem og den tiden de levde i.

 

Politiske bønder
18. oktober. 2022 | 18:00
Ringerikes museum

Foredrag Politiske bønder – fra Gudbrand Tandberg og Engebret Moe til Marcus Thrane

politiserende bonder
"Politiserende bønder" (1848) av Adolph Tidemand

18. oktober kl 18

I 1814 fikk Norge en grunnlov som sikret bønder stemme- og representasjonsrett. Allerede i 1815 var Norderhov og Hole representert på Stortinget da de første stegene mot et demokratisk Norge ble tatt. Imidlertid ble ikke arbeidere og husmenn inkludert i denne prosessen, og drøyt 30 år senere skulle Hattemakerkrigen sette Hønefoss på kartet da arbeidere og husmenn gjorde opprør som en reaksjon på arrestasjonen av thraniteren hattemaker Halsten Knudsen. Den nasjonale historien har sitt utgangspunkt i de lokale hendelsene, og spennet mellom det konservative og det radikale, en overklasse og en underklasse.

Foredraget blir holdt av Marthe Hommerstad som er Seksjonsleder på Norsk lokalhistorisk institutt på Nasjonalbiblioteket. Marthe er utdannet historiker, og disputerte for doktorgraden i 2012 med avhandlingen «Politiske bønder – bondepolitikk og Stortinget 1815-1837». Hun har en omfattende akademisk produksjon bak seg, og har i tillegg til egne bokutgivelser publisert en rekke artikler i fagtidsskrifter og i bøker.

Hovedarrangør: Venneforeningen Ringerikes Museum
Medarrangør: Ringerike Historielag

 

 

 

Tirsdag 16.august 2022 kl 19.00:

Lensmannsdattera Petronelle fra Ringsaker
Kvinnen som elsket kvinner

petronelle nielsen

Petronelle Nielsen ble født på Stolpestad i Ringsaker i 1797 og døde i Kristiania i 1886. Hvem var hun?
En kunstnersjel og en reiselysten kvinne som drømte om eget hus og en kjær venninne. Marie Kløvstad Øye har lest dagbøkene til lensmannsdatteren fra Ringsaker. I foredraget tar hun oss med tilbake til en annen tid og til et interessant kvinneliv.

Marie Kløvstad Øye er pensjonert lektor. Hun er skribent, kursholder for Folkeuniversitetet og en mye benyttet foredragsholder.

Ringerike historielag, Norderhov gamle prestegård, tirsdag 16.august kl 19.00


Møtekalenderen fortsettes etterhvert som avtaler er på plass.

Ringerike Historielag Pb 3008 3501 HØNEFOSS Org nr 995 091 518

Copyright © 2014. Ringerike Historielag All Rights Reserved.