Program 2020

21. januar
Ringerike Slektshistorielag
Nils Elsrud om Landhandlermordet i Ådalen.
Sted: Ringerikes Museum, Norderhov.

20. februar

Fellesmøte med Veien kulturminnepark
avholdes torsdag kl 19:00 i museet på Veien kulturminnepark
Ellen Marie Næss holder foredrag om
"Den engstelige viking- Religion og mytologi i vikingtiden».
Dørene åpnes kl 18:30. Kom tidlig! Åpen kafé.

17. mars
Årsmøte, møtet holdes som vanlig i Ringerikes Museum, Norderhov.
Torbjørn Paule kåserer om øl.

28. mars
Ringerike Historielag har stand på Kuben i Hønefoss.

21. april
Besøk i Veme kirke kl 18.Fortsettelse av kirkestafetten som vi startet i 2015. Mer informasjon følger.

26. mai
Vandretur i Nikkelverket på Nakkerud kl 18. Oppmøte ved den nedlagte butikken på Nakkerud.

18. august
Vandretur.

5. september
Ringeriksdagen. Ringerike Historielag deltar med stand.

13. oktober
Fellesmøte med Venneforeningen Ringerikes Museum, Norderhov.
Venneforeningen arrangerer. Sted: Ringerikes Museum, Norderhov.

17. november
På loffen, landstrykere og vagabonder langs norske landeveier.
Fellesmøte med Ringerike Slektshistorielag. Historielaget arrangerer.
Foredrag av Thor Gotaas bl.a. om Anders Mehlum (NU-mannen).
Sted: Ringerikes Museum, Norderhov.

05. desember
Julemøte i Ringerikes Museum, Norderhov kl. 13.
Julesang og rømmegrøt!

Ringerike Historielag Pb 3008 3501 HØNEFOSS Org nr 995 091 518

Copyright © 2014. Ringerike Historielag All Rights Reserved.