Program 2022

 

Tirsdag 18. januar kl 19 
Ringerike Slektshistorielag
Sten Høyendahl forteller om
"Engelbert Hesselberg, jurist og bøddel».
Sted: Ringerikes Museum, Norderhov.

Møtet tirsdag den 18.1 er avlyst pga corona-restriksjoner.

Tirsdag 22. februar kl 19
Per Stubbraaten forteller om gamle Hønefoss.
Sted: Ringerikes museum, Norderhov

Tirsdag 15. mars kl 18
Årsmøte i Ringerike historielag
Se annonse i Ring Blad, innkalling pr. mail/post
Kl 19 får Gudmund Bakke ordet.

Tirsdag 19.04.2022 kl 18.00
Medlemsmøte
Sted: Ask Kapell
Beskrivelse: Ask Kapells historie ved Nils Fransrud.

Tirsdag den 24. mai 2022 kl. 19:00:
Svenksestua Ringerikes Museum
Olav Norheim forteller om boka han har skrevet om faren: "Prestens notater i krigsårene".

Tirsdag 14. juni kl 18.00:

Guidet tur på Ringerikes Nikkelverk

Send melding dersom du ønsker å samkjøre med noen.

Kjør til Nakkerud, og ta til høyre forbi Tyribo, og så første vei til høyre igjen etter innkjøringen til Tyribo. Merket Engene vei.

Kjør forbi Åsterud gård og frem til der veien deler seg, ta så til høyre (da er du inne på Erteliveien) og kjør frem til parkeringsplassen som ligger i bunnen av Raubakken.

De som ønsker kan møte ved parkeringsplassen foran Tyristrand kirke, så kjører vi samlet derfra senes kl. 17:40

Husk godt fottøy da det på deler av ruta er litt ulendt terreng.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Tirsdag 16.august kl 19.00:

Lensmannsdattera Petronelle fra Ringsaker
Kvinnen som elsket kvinner

petronelle nielsen

Petronelle Nielsen ble født på Stolpestad i Ringsaker i 1797 og døde i Kristiania i 1886. Hvem var hun?
En kunstnersjel og en reiselysten kvinne som drømte om eget hus og en kjær venninne. Marie Kløvstad Øye har lest dagbøkene til lensmannsdatteren fra Ringsaker. I foredraget tar hun oss med tilbake til en annen tid og til et interessant kvinneliv.

Marie Kløvstad Øye er pensjonert lektor. Hun er skribent, kursholder for Folkeuniversitetet og en mye benyttet foredragsholder.

Ringerike historielag, Norderhov gamle prestegård, tirsdag 16.august kl 19.00


Møtekalenderen fortsettes etterhvert som avtaler er på plass.

Ringerike Historielag Pb 3008 3501 HØNEFOSS Org nr 995 091 518

Copyright © 2014. Ringerike Historielag All Rights Reserved.