Program 2019

15. januar
Bondetogene 1818. Foredrag av Sonja Serina Finstad Johansson fra Statsarkivet i Kongsberg.
Ringerikes museum, kl. 19.
Fellesmøte mellom Ringerike slektshistorielag og Ringerike historielag.

19. februar
Amerikafarere fra Ringerike. Foredrag av Nils Elsrud
Ringerikes museum, kl. 19.

19. mars
Ringerike historielag : Årsmøte
Etter årsmøtet blir det orientering av Hardraade Vikingskipsforening v/ Ragnar Wergeland. Han skal fortelle om vikingskipet som skal bygges på Sundvoldstranda i Hole.
På forhånd takk!
Ringerikes museum, kl. 18

27. mars
Hvordan redde et vikingskip? Foredrag av arkeolog Ellen Marie Næss.
Veien kulturminnepark, kl. 19.
Fellesmøte mellom Veien kulturminnepark, Hole – og Ringerike historielag.

22. mai
Kirkestafetten fortsetter : Vi besøker Viker kirke onsdag 22.mai klokka 19.00. Det blir omvisning av Anders Skrataas og Andreas Dammen. Hvis du har behov for transport, ring 90 57 78 11. Det blir også en enkel bevertning. Alle er velkommen.

20. august
Vandreturen i Nikkelverket er utsatt til 2020 pga. midlertidig ufremkommelighet i området.

7. september
Ringeriksdagen
Ringerike historielag har stand på Søndre torg hele dagen

22. oktober
Tirsdag 22. oktober 2019 kl. 19.00
Medlemsmøte Ringerikes museum, Norderhov
Tore Skeie forteller om viking- og krigerlivet til Olav Haraldsson. Tore Skeie har skrevet boken «Hvitekrist» som kan kjøpes på møtet.
Møtet er et fellesmøte med Venneforeningen Ringerikes Museum.

19. november

"Med barnål på ryggen og sot under negla"
Ingunn Jahr forteller om turer, kultur og natur i sine opplevelser på Krokskogen og presenterer sin nye bok.
Ringerikes Museum kl 19.

7. desember

Julemøte med allsang og rømmegrøt.
Ottar Strøm kåserer om ringerikspoteten.
Ringerikes museum, kl. 13

 

Ringerike Historielag Pb 3008 3501 HØNEFOSS Org nr 995 091 518

Copyright © 2014. Ringerike Historielag All Rights Reserved.