Bondetogene 1818

politiserende bonder
Politiserende bønder 1849 Adolph Tidemand

"Den 12. og 13. september i 1818 var flokker av bønder fra flere steder på Østlandet samlet på Sundvollen og Krokskogen i Buskerud amt. Bøndene var på vei til Christiania for å få snakke med kong Carl Johan og Stortinget om deres misnøye over den nye skattelovgivningen etter opprettelsen av den nye norske staten i 1814. Dette var andre gangen bøndene forsøkte å samlet komme frem med sin misnøye. Også i slutten av august hadde bøndene vært på samme sted, og der hadde de blitt oppfordret av lokale embetsmenn om å vende hjem. Bøndene hadde fulgt oppfordringen, men før de reiste hjem hadde en del planlagt at de igjen skulle samles den 12. og 13. september. Da bøndene igjen samlet seg, fryktet myndighetene for hva bøndene kunne finne på og de bestemte seg for å få
en slutt på uroen. Militære ble sendt ut for å møte bøndene. Flere bønder ble arrestert og ført til Akershus festning. Uroen stilnet like etter, og det ble ikke flere enn disse to bondetogene" (Fra masteroppgaven til Sonja Serina Finstad Johansson).

Foredrag av Sonja Serina Finstad Johansson fra Statsarkivet i Kongsberg. Ringerikes Museum 15. januar kl 19.00

Møtet er et fellesmøte mellom Ringerike slektshistorielag og Ringerike historielag.

Historiske hefter

collage 5 smaahefter 

- Søndre torg
- Nordre torg
- Blybergshaugen
- Bakeriene i Hønefoss
- Pølsemakerier og kjøttforretninger i Hønefoss

Disse guidene er skrevet for å gi et historisk tilbakeblikk på de begivenheter som fant sted på Nordsida og rundt Nordre Torg i forbindelsen med grunnleggelsen av Hønefoss som by.
Videre å gi et innblikk i den utviklingen som har vært på Blybergshaugen og Nordsida fra slutten av 1800-tallet og fram til i dag.

Alle heftetene får du kjøpt hos Norli i KUBEN. Prisen er kr 50,- pr. hefte.

 

grasrotannonse

Ringerike Historielag Pb 3008 3501 HØNEFOSS Org nr 995 091 518

Copyright © 2014. Ringerike Historielag All Rights Reserved.