Tragedien 2. pinsedag 1860

drukningsulykke
Illustrasjonsfoto: Pixabay

Vi har i en tidligere artikkel beskrevet hvordan storflommen herjet med byen vår i mai/juni 1860. Nå vet vi hvem 16-åringen som druknet utenfor Glatved brygge var.


Vi lar Ringeriges Ugeblad fra den 31. mai 1860 fortelle hva som skjedde:

"Nogle Piger og 2 halvvoksne Gutter, 6 i Tallet, morede sig 2den Pinsedags Eftermiddag med at roe paa Elven nedenfor Hønefossen, men denne Fornøielse havde nær kostet dem alle Livet. Af den stærke Strøm blev nemlig Baaden med saadan Voldsomhed drevet henimod et i Elven staaende Tre, at 5 af Dem, som vare i den, faldt i Vandet, medens Den 6te fik Anledning til at komme op i Træet.Ved hurtig tililende Hjælp lykkedes det at faa reddet 5 af Deeltagerne, men den 6te, et bravt 16-aarigt Pigebarn, druknede. Vel blev hun gjenfundet en kort Stund efterat Ulykken var skeet, men det var dog for sent, thi uagtet alle Forsøg af den meget hurtig tilstedekommende Læge, lykkedes det ikke at kalde henne tillive igjen."

Men hvem var denne 16 år gamle jenta?
For å finne svaret på dette, må vi slå opp i de gamle Ministerialbøkene, eller protokollene som ble ført ved de forskjellige kirkene. Dette var før Hønefoss fikk sine egne kirkebøker, så vi måtte finne kirkebøkene for Norderhov. Her, i bok nr 12 for perioden 1856 til 1865, finner vi en 16 år gammel pike som døde den 28. mai 1860.


Var dette den samme piken?
Internett er ofte en god hjelp for å få svar på ting som vi ville hatt store problemer med å finne ut av tidligere. Uten alt for lang søking, fant vi ut at informasjonen i Ringeriges Ugeblad om at hendelsen fant sted om ettermiddagen 2. pinsedag, sammenfalt med datoen 28. mai for året 1860. Ministerialboken hadde på den tiden også en rubrikk som skulle fylles ut dersom noen døde av smittsom sykdom eller ved en ulykke. Her var det anført: "Druknede"

Inger Andrea (Andrine)
Kirkens protokoller fra den tiden var ikke alltid like etterrettelige. I dødsprotokollen var navnet hennes skrevet som Inger Andrine Thorsdatter. Blar vi oss ett år tilbake i tid, finner vi konfirmasjonsprotokollen hvor det er skrevet Inger Andrea Thorsdatter, født 10.januar 1844 på stedet Blakstvedteie, Ådal . Foreldrene var Thor Aslesen og Maria Andersdatter. Det samme navnet, Andrea, er også brukt i dåpsprotokollen da hun ble døpt 23. mars 1844 i Viker kirke i Ådal. Adressen som ble benyttet var "på Norderhov under Blakstvedt".

Inger Andrea ble begravet nøyaktig en uke senere, mandag den 4. juni 1860.

Slekten
Foreldrene til Inger Andrea Torsdatter var Tor Aslesen Semmen 1813-1856 og Maria Andersdatter Sandviken 1821-?. De hadde også en sønn, som het Asle Torsen Hunsdalen, 1849-?. Enken Maria og sønnen Asle reiste til USA i 1861 og Maria er registrert som død der. Maria mistet altså ektemannen i 1856 og datteren i 1860.

Inger Andreas farfar var Asle Trulsen Bergsund, 1744-1819 og farmoren var Ingeborg Torsdatter, 1777-1859.

Inger Andreas far hadde to søsken, Maren Asledatter Semmen, 1808-1885, og Trond Aslesen Semmen 1817-1855.

Maren ble gift med Lars Glatved, og var den velkjente Madam Glatved, og altså tante til Inger Andrea. Hun bodde antagelig hos tanten Maren eller Madam Glatvedt da hun omkom.

Kilder som ikke er nevnt i teksten:
Jørstad, Ragnhild, informasjon under avsnittet "Slekten", skjermbrev av 22.6.2013
Elsrud.com, slektsbase, Ged2Web

Denne artikkelen er tidligere publisert i RingeriksAvisa.no

Ringerike Historielag Pb 3008 3501 HØNEFOSS Org nr 995 091 518

Copyright © 2014. Ringerike Historielag All Rights Reserved.