Neste møte

Tirsdag 15. november kl 19.00
Sted: Svenskestua på Norderhov

Utstillingen TIDSROM 1600–1914 ved Norsk Folkemuseum åpnet i fjor sommer. Den rikholdige utstillingen vil stå i mange år framover og tar publikum med på en tidsreise gjennom trehundre år. Den handler om borgerskapet og embetsstanden, som i dette tidsrommet var den ledende eliten i landet, og den betydningen de hadde for å forme det moderne Norge.

Kari Telste, tidligere førstekonservator ved Norsk Folkemuseum, vil gi innblikk i arbeidet med å utforme utstillingen TIDSROM og fortelle mer om noen av de mange gjenstandene og interiørene som er utstilt, om menneskene som eide dem og den tiden de levde i.

Fellesmøte med slektshistorielaget.

 

 

 

Historiske hefter

collage 5 smaahefter 

- Søndre torg
- Nordre torg
- Blybergshaugen
- Bakeriene i Hønefoss
- Pølsemakerier og kjøttforretninger i Hønefoss

Disse guidene er skrevet for å gi et historisk tilbakeblikk på de begivenheter som fant sted på Nordsida og rundt Nordre Torg i forbindelsen med grunnleggelsen av Hønefoss som by.
Videre å gi et innblikk i den utviklingen som har vært på Blybergshaugen og Nordsida fra slutten av 1800-tallet og fram til i dag.

Alle heftetene får du kjøpt hos Norli i KUBEN. Prisen er kr 50,- pr. hefte.

 

grasrotannonse

Ringerike Historielag Pb 3008 3501 HØNEFOSS Org nr 995 091 518

Copyright © 2014. Ringerike Historielag All Rights Reserved.